Paula Stellmach

Przekaż 1% Pauli Stellmach z Częstochowy. Poznaj czym jest dziecięce porażenie mózgowe. Nie jest chorobą postępującą ani zaraźliwą a stanem spowodowanym przez uszkodzenie tych części mózgu, które są odpowiedzialne za właściwą kontrolę mięśni i całego ciała. Paralysis cerebralis infantium. Cerebral Palsy. MPDz.

Dziecięce porażenie mózgowe

Porażenie mózgowe dziecięce jest stanem spowodowanym przez uszkodzenie tych części mózgu, które są odpowiedzialne za właściwą kontrolę mięśni i całego ciała. Uszkodzenie to zazwyczaj ma miejsce przed, w trakcie lub tuż po porodzie. Mimo, iż same objawy mogą z czasem ulegać zmianie, z definicji porażenie mózgowe nie jest chorobą postępującą ani zaraźliwą. Stopień porażenia mózgowego może się wahać od łagodnego do umiarkowanego lub ciężkiego, jednak w sytuacji gdy u pacjenta obserwujemy pogarszanie się stanu klinicznego, problem może mieć inną przyczynę niż porażenie mózgowe.

Lekarze stawiają diagnozę porażenia mózgowego dziecięcego poprzez badanie możliwości ruchowych i odruchów, sprawdzenie opisu medycznego i zastosowanie różnorodnych badań specjalistycznych.

Do objawów mózgowego porażenia dziecięcego należą trudności z czynnościami motoryki małej np. z pisaniem lub korzystaniem z nożyczek, trudnościami z utrzymaniem równowagi lub chodzeniem, ruchy mimowolne. Niektórzy pacjenci, cierpiący z powodu porażenia mózgowego, wykazują również inne zaburzenia, takie jak ataki epilepsji lub opóźnienie rozwoju umysłowego. Niemowlęta z porażeniem mózgowym często osiągają kolejne etapy rozwojowe, takie jak nauka przejścia z pronacji do supinacji, siadu, czworakowania czy chodu, z opóźnieniem.

Przyczyną porażenia mózgowego dziecięcego może być przebyta w trakcie ciąży choroba, przedwczesny poród, lub niedotlenienie dziecka. MPDź może również nastąpić na wczesnym etapie życia w wyniku wypadku, zatrucia ołowiem, infekcji wirusowej, przemocy stosowanej wobec dziecka lub z innych przyczyn. Głównym powodem jest niewystarczająca ilość tlenu lub słaby dopływ tlenu do mózgu płodu lub noworodka. Może być to spowodowane przedwczesnym odklejeniem łożyska, niewłaściwą pozycją przy porodzie, przedłużającą się akcją porodową, lub zbyt gwałtownie przebiegającym porodem, lub też problemami z pępowiną. Inne przyczyny mogą być związane z wcześniactwem, RH lub niezgodnością grup krwi rodziców, przebyciem przez matkę różyczki lub innej choroby wirusowej we wczesnym okresie ciąży, bądź mikroorganizmów atakujących centralny system nerwowy noworodka. Brak właściwej opieki w okresie ciąży może też być jednym z czynników. Mniej powszechnym typem porażenia mózgowego jest mózgowe porażenie dziecięce nabyte: najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie mózgu, zazwyczaj w wyniku wypadku samochodowego, upadku lub przemocy wobec dziecka.

Pomimo, iż upośledzenie ruchowe u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym różnią się w znacznym stopniu u poszczególnych pacjentów, wyróżnia się jednak trzy główne typy dziecięcego porażenia mózgowego:
Porażenie Spastyczne jest najbardziej powszechną postacia MPDź, charakteryzująca się zbyt wysokim napięciem mięśniowym. Ruchy są sztywne, zwłaszcza w obrębie nóg, rąk i/lub pleców. Dzieci z tą postacią MPDź niezgrabnie przestawiają nogi, wykręcając nogi do środka lub krzyżując je w trakcie prób chodu.

Atetotyczne MPDź (nazywane również MPDź dyskinetycznym) może obejmować całe ciało pacjenta i charakteryzują je powolne, niekontrolowane ruchy ciała i niskie napięcie mięśniowe, co utrudnia choremu siedzenie w pozycji wyprostowanej i chodzenie.

Postać mieszana MPDź charakteryzuje się połączeniem wyżej wymienionych objawów. Pacjenci mogą mieć zarówno wysokie jak i niskie napięcie mięśniowe. Niektóre mięśnie są zbyt napięte, inne są zbyt rozluźnione, dając połączenie sztywności i ruchów mimowolnych.

Do opisania stanu klinicznego pacjenta, używa się również następujących określeń:
Diplegia – Porażenie obustronne oznacza, że porażone są tylko nogi.
Hemiplegia – Porażenie połowicze oznacza, że ręka i noga po jednej stronie są porażone
Quadriplegia – Porażenie czterokończynowe oznacza, że zarówno nogi jak i ręce są porażone, nieraz również porażone są mięśnie twarzy i tułowia.

źródło, strona – http://euromed.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=68

słowa kluczowe: 1 %, jeden procent,Paula,Stellmach,córka pomoc,
 na leczenie, na rehabilitację, pomoc, fundacja dzieciom,
 zdążyć z pomocą,Częstochowa,procent,pit,podatek,lewatywa,
jelita,skaza białkowa,dieta,zatwardzenie,porażenie mózgowe,
dziecięce porażenie mózgowe,podjazd dla niepełnosprawnych,